POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem formularza kontaktowego serwisu internetowego zamieszczonego pod adresami www.joannatokarczyk.com oraz www.sztukapozytywna.pl (zwanego dalej: „Galeria Sztuki Joanna Tokarczyk”).
2. Właścicielem serwisu i jednocześnie administratorem danych jest Joanna Tokarczyk prowadząca działalność gospodarczą Joanna Tokarczyk TOja Studio z siedzibą w Krakowie (31-271), ul. Kluczborska 25/41, zwana dalej Joanna Tokarczyk TOja Studio.
3. Dane osobowe zbierane przez Joanna Tokarczyk TOja Studio za pośrednictwem formularza kontaktowego przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
4. Joanna Tokarczyk TOja Studio dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Galerię Sztuki Joanna Tokarczyk.

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

1. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku korzystania z usługi formularza kontaktowego. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
2. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje adres e-mail.
3. Podczas korzystania z Internetowej Galerii Sztuki Joanna Tokarczyk mogą być pobierane dodatkowe informacje: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu.
4. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Galerii Sztuki Joanna Tokarczyk. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
5. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach realizacji usługi zamówionej u Joanna Tokarczyk TOja Studio takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące usługi, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
6. Przekazanie danych osobowych do Joanna Tokarczyk TOja Studio jest dobrowolne.

§ 2 Udostępnianie powierzonych danych
 
1. W przypadku dokonania zakupu w Galerii Sztuki Joanna Tokarczyk oraz realizacji zamówionej przez Klienta usługi, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:
a) firmie księgowej,
b) firmie kurierskiej,
c) Poczcie Polskiej S.A.
2. W przypadku skierowania żądania Joanna Tokarczyk TOja Studio udostępnia dane osobowe, uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3 adres IP

1. Internetowa Galeria Sztuki Joanna Tokarczyk może gromadzić adresy IP Klientów.
2. Internetowa Galeria Sztuki Joanna Tokarczyk zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Joanna Tokarczyk TOja Studio nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą
 
1. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.
a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane.
2. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.
3. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.
4. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.

§ 6 Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie.
2. Pytania związane z Polityką Prywatności proszę kierować na adres: joannatokarczyk(at)gmail.com